Samorząd szkolny 2006/2007

Przewodnicząca:Paulina Kaczorowska 2d
Z-ca przewodniczącego:Paweł Gorgol 2c, Iwona Kwiatuszewska 2f
Sekretarz:Ewelina Młynarczyk
Skarbnik:Ewelina Zmarzlak, Angelika Sinkiewicz
Opiekunowie: p.Gabriela Kowalczyk i p.Bożena Stypińska

REGULAMIN DYŻURÓW

 1. Uczeń pełniący dyżury reprezentuje szkołę wobec przychodzących gości, grona pedagogicznego i całej społeczności uczniowskiej.
 2. Wychowawca klasy zapoznaje uczniów z obowiązkami dyżurnego.
 3. Uczeń pełniący dyżury w danym dniu legitymuje się identyfikatorem z napisem: Dyżurny szkoły
  • I zmiana od godz. 7:50 do godz. 13:20
  • II zmiana od godz. 13:20 do godz. 18:30
 4. Klasa obejmuje dyżur na okres 2 tygodni (wychowawca zobowiązany jest zaznaczyć w dzienniku, którzy uczniowie pełną dyżur w danym dniu).
 5. Pełnienie dyżuru przez uczniów w danym dniu nie zwalnia ich z uczestnictwa we wcześniej zapowiedzianej i zapisanej w dzienniku pracy klasowej.
 6. Obowiązkiem dyżurnego jest informowanie klas o planowanych zastępstwach (informacja pisemna na tablicy ogłoszeń), przekazywanie uczniom informacji bieżących na prośbę dyrekcji, nauczycieli, opiekunów samorządu uczniowskiego, pracowników szkoły.
 7. Dyżurny zobowiązany jest zgłaszać w sekretariacie szkoły zauważone zniszczone mienie szkoły, informować o niewłaściwym zachowaniu młodzieży.