Sesja ekologiczna pod patronatem WFOŚiGW już po raz ósmy

3 czerwca odbyła się w naszej szkole VIII Sesja Ekologiczna. Tym razem w związku z realizowanym projektem z zakresu edukacji ekologicznej poświęcona była ochronie przyrody w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Dzięki prezentacjom wykonanym przez uczennice klasy ID uczestnicy sesji, uczniowie klas biologicznych, dowiedzieli się o aspektach przyrodniczo-kulturowych tego regionu Polski. W związku z nadchodzącym okresem wzmożonej turystyki wszyscy zebrani dowiedzieli się jakie, szczególnie niebezpieczne rośliny, można spotkać na szlakach turystycznych. Poruszone zostały także treści dotyczące dzikich zwierząt, z uwzględnieniem obecności niedźwiedzi w bliskim sąsiedztwie człowieka.

Sesja ekologiczna stałą się również okazją do wręczenia nagród zwycięzcom III Powiatowego Konkursu Biologiczno-Chemicznego dla gimnazjalistów. W związku z tym gościliśmy zespoły gimnazjalistów i ich opiekunów z gimnazjum nr 1 w Świdniku, gimnazjum w Piaskach i gimnazjum w Mełgwi. Nagrody wręczyli laureatom pan dyrektor Stanisław Stefańczyk oraz radny Powiatu Świdnickiego, Bartłomiej Pejo.

Serdeczne podziękowania składamy sponsorom nagród, Urzędowi Miasta Świdnik i Starostwu Powiatowemu w Świdniku oraz patronom naszego przedsięwzięcia WFOŚiGW w Lublinie, UM Świdnik i Starostwu Powiatowemu w Świdniku.

Szczególne podziękowania należą się uczennicom klasy biologicznej - ID za przygotowanie prezentacji i poprowadzenie sesji. Podziękowania składamy na ręce Martyny Gałki, Dagmary Zapalskiej, Patrycji Oleszek, Edyty Podlodowskiej i Joasi Reps.
/AD/