Śladami mogił powstańców styczniowych

1
 
 
18 lutego odbyła się  wyprawa śladami mogił powstańców styczniowych. Wyprawa została zorganizowana przez p. Grażynę Ćwiklak z PCEZ. W skład grupy wchodziły delegacje 6 świdnickich szkół,w tym 5 uczniów z naszej szkoły pod opieką nauczyciela historii p. Tomasza Kasperka,

Burmistrz Miasta Świdnika Waldemar Jakson, Starosta Powiatu Świdnickiego Mirosław Król oraz Waleriusz Danilecki – repatriant z Irkucka. Na każdej mogile, w asyście warty honorowej członków „Strzelca” złożono kwiaty.

Wyprawa składała się z kilku etapów. Najpierw odwiedzono mogiłę na cmentarzu w Częstoborowicach. Po drodze o powstaniu styczniowym mówił Waldemar Jakson. Następnie odwiedzono mogiłę na cmentarzu w Fajsławicach. Po drodze o powstaniu tym razem mówił Mirosław Król. Potem grupa pojechała do Klarowa, gdzie znajduje się mogiła powstańców, którzy zostali zesłani przez carskie władze na Syberię. Po drodze głos zabrał Waleriusz Danilecki, który opowiadał o „ostatnim akcie powstania styczniowego” – buncie przeciwko carskiej władzy, wywołanym przez polskich zesłańców na Syberii latem 1866 roku.
W Klarowie w grupie składającej kwiaty znajdowali się uczniowie naszej szkoły – Mateusz Romak (1D) oraz Marek Wawrzyszko (3A). Po złożeniu kwiatów zorganizowano ognisko. Ostatnim etapem wyprawy była mogiła powstańców w pobliżu Minkowic.
Wyprawa z pewnością przybliżyła jej uczestnikom wiedzę o powstaniu styczniowym oraz skłoniła do refleksji.

/M.W./

2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7