Spacer po prawosławnym Lublinie

0.jpg
 
 
14 czerwca grupa języka rosyjskiego pod opieką p. Anny Łukasik, wzięła udział w wycieczce pt. „Spacer po prawosławnym Lublinie”. Uczniów oprowadzał p. Grzegorz Kuprianowicz, pracownik Zakładu Historii UMCS, Prezes Towarzystwa Ukraińskiego. Pierwszym obiektem jaki zwiedzili był Prawosławny Dom Opieki Społecznej przy ulicy Dolińskiego.

Jest to placówka medyczna, która prowadzi działalność hospicyjną i opiekuńczą w Lublinie.
Kolejny zwiedzany obiekt, Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego jest głównym ośrodkiem życia religijnego i narodowego prawosławnych Ukraińców Lublina i okolic.
Następnie, ulicami Lublina, uczniowie dotarli do Katedry pw. Przemienienia Pańskiego przy ulicy Ruskiej. Znajduję się tam tzw. Ukraiński Zaułek. Nazwa pochodzi stąd, iż w pobliżu mieszczą się obiekty związane z religią i kulturą państw na wschód od granicy Polskiej: Rondo Metropolity Piotra Mohyły, wspomniana wyżej katedra, oraz mający zaledwie 2 tygodnie Skwer Tarasa Szewczenki. Ulica Ruska jest odcinkiem dawnej drogi przebiegającej pod skarpą wzgórza Czwartek, w kierunku Rusi. Z dużym prawdopodobieństwem można uznać, że nazwa uliczki przyjęła się od znajdującej się tam prawosławnej (ruskiej) cerkwi pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego.
Ostatnim obiektem zwiedzania był prawosławny cmentarz przy ulicy Lipowej i znajdująca się tam Cerkiew Świętych Niewiast Niosących Wonności. To dwukondygnacyjna świątynia wzniesiona w latach 1901–1904 w części prawosławnej cmentarza, z fundacji prezesa izby skarbowej w Lublinie, Andreja Dejkuna. Dolna świątynia cerkwi nosi wezwanie proroka Eliasza. We wnętrzu głównej cerkwi znajduje się jednorzędowy ikonostas ze zwieńczeniem z ikoną Ostatniej Wieczerzy.
Prawosławny cmentarz przy ul. Lipowej, na którym znajduje się blisko 500 nagrobków, to unikalna część najstarszej lubelskiej nekropolii.
Dzięki wycieczce, uczniowie mogli dowiedzieć się nieco więcej o prawosławnych zwyczajach i lubelskich obiektach sakralnych.

1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10