Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumentów.

16 czerwca pierwszoklasiści gościli na lekcji podstaw przedsiębiorczości Powiatowego Rzecznika Konsumentów - pana Kazimierza Sidora. Uczniowie jako nabywcy rożnych dóbr i usług mieli możliwość uzyskania wielu ciekawych i przydatnych informacji, związanych przede wszystkim z reklamowaniem wadliwego produktu u sprzedawcy lub u gwaranta. Koordynatorem corocznych spotkań jest nauczyciel podstaw przedsiębiorczości p. B. Dutkowski.