Streetart ekologiczny

Logolub
 
 
6 czerwca uczniowie klasy ID z nauczycielką biologii, p. A.Dudek, zrealizowali kolejne działanie w ramach projektu ekologicznego finansowanego przez WFOŚiGW w Lublinie. Na chodnikach Świdnika, w najbliższej okolicy szkoły, powstały nowe ekologiczne hasła. Mamy nadzieję, że eko-cytaty uwrażliwią przechodniów i choć na chwilę zmuszą ich do zastanowienia się nad naszą ekologiczną przyszłością, nad naszym stosunkiem do przyrody, a szczególnie do zwierząt.
/AD/