Światowy Dzień Wody

Logolub
 
 
Po raz kolejny ruszyła w naszej szkole informacyjna akcja plakatowa z okazji Światowego Dnia Wody. Jest ona częścią projektu ekologicznego pt. „Wpływ budownictwa drogowego na środowisko naturalne na przykładzie Polski wschodniej”.

Na I piętrze budynku szkoły jak co roku można zapoznać się z ciekawymi informacjami na temat wody. Przygotowali je uczniowie pod opieką nauczycielek chemii, biologii, geografii i fizyki. Przypomnijmy, że Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 i jest obchodzone corocznie 22 marca. Oprócz akcji plakatowej nasi uczniowie pod opieką p. M. Wnuk i p. G. Kowalczyk odwiedzili Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną. Specjalnie dla gimnazjalistów przygotowali lekcje o niezwykłych własnościach zwykłej wody. Hasłem przewodnim zajęć były słowa Talesa z Miletu „Początkiem wszechrzeczy jest woda”. Gimnazjaliści mieli okazję zapoznać się z właściwościami fizycznymi i chemicznymi wody, informacjami na temat występowania wody w przyrodzie, a także jej znaczenia w życiu człowieka. Prezentacje multimedialne były urozmaicane pokazami doświadczeń, które wzbudziły niemałe zainteresowanie wśród uczniów gimnazjów. /AJ/

1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12