Święto Matematyki po raz drugi. Już pod patronatem Politechniki Lubelskiej.

29
 
 
14 marca to Dzień Liczby Pi. W I LO obchodziliśmy go po raz drugi pod nazwą Święto Matematyki. Ideą naszego święta jest promowanie matematyki, logiki i szeroko pojętego ścisłego myślenia. Z tej okazji uczniowie klas matematycznych wraz ze swoimi nauczycielami przygotowali matematyczne warsztaty dla młodszych kolegów dzieląc się z nimi pasją i umiejętnościami.Wzięli w nich udział uczniowie gimnazjów z Trawnik, Biskupic, Milejowa i Świdnika. Mieliśmy także zaszczyt gościć w naszych progach naukowców z Politechniki Lubelskiej – rektora p. prof. Piotra Kacejko, prodziekana do spraw studenckich p. dr Annę Kuczmanowską oraz prof. Adama Stachurę i dr Dariusza Majerka.

Dotychczasowe wyniki nauczania z matematyki oraz wzrastająca liczba kandydatów do klas matematycznych skłaniają nas do nowych wyzwań. Takim nowym wyzwaniem stało się podpisanie kolejnej umowy o współpracy naukowej, tym razem z Politechniką Lubelską.
13 marca rektor Politechniki i dyrektor ILO podpisali umowę, na mocy której utworzona zostanie klasa matematyczno-politechniczna.
Na uroczystości obecni byli także starosta powiatu świdnickiego p. W. Białowąs, członek zarządu powiatu p. J. Osina, skarbnik powiatu p. J. Chabros oraz uczniowie klas matematycznych i ich wychowawcy.
Uroczystość stała się także okazją do zaprezentowania matematycznych kart z historii szkoły. P. A. Jagieła oraz Maciek Wiczuk opowiedzieli o legendarnych nauczycielach matematyki z Bronka, absolwentach ILO, którzy ukończyli wydziały matematyczne, dawnych i współczesnych badaniach umiejętności matematycznych uczniów naszego liceum oraz ich matematycznych sukcesach i ciekawych imprezach promujących matematykę. Z kolei prof. Stachura wygłosił krótki wykład z prawdopodobieństwa.
Interesujący program artystyczny pod tytułem „Kocham Cię Matmo” przygotowali uczniowie klas matematycznych. Nie zabrakło w nim wzorów na deltę, jedynki trygonometrycznej, pytań o rodzaje trójkątów, liczby wymierne i ciężkość trójkąta.
Uczniowie musieli odpowiedzieć również na pytania typu: czy byłeś dziś na matematyce, czy lubisz matematykę lub dlaczego wybierasz się na studia matematyczne, a także przeliterować wyrazy typu „różniczkowalność funkcji”, „ekstremum lokalne” i „asymptomy ukośne”. Muzyczne tło zapewnił gościom Piotrek Kaciuczyk.
Program nauczania klasy matematyczno-politechnicznej będzie realizował podstawę programową z matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym oraz elementy matematyki wyższej, konieczne do studiowania na uczelniach technicznych i kierunkach ścisłych innych uczelni wyższych. Liczba godzin z matematyki zostanie znacznie zwiększona już od klasy pierwszej.
Uczniowie tej klasy będą mogli wybrać poza matematyką jeden dowolny dodatkowy przedmiot w zakresie rozszerzonym, który będzie realizowany w grupach międzyoddziałowych. Zostaną także objęci systemem konsultacji prowadzonych przez pracowników naukowych, co umożliwi im udział w olimpiadach matematycznych i innych konkursach z przedmiotów ścisłych.
Będą mogli również działać w kołach naukowych i korzystać z zasobów dydaktycznych uczelni.
Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone zarówno przez nauczycieli liceum jak i pracowników naukowych Politechniki Lubelskiej. Oferta tej klasy jest skierowana nie tylko dla uczniów powiatu świdnickiego i Lublina, a także dla całego województwa.

1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
 
 
18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
 
 
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28