Święto Patrona Szkoły 2014 - konkurs dla gimnazjalistów

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego serdecznie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych Powiatu Świdnickiego do udziału w:
Konkursie na pracę o poezji Władysława Broniewskiego
Konkursie recytatorskim poezji Władysława Broniewskiego
Konkursie poezji śpiewanej


R
egulamin Konkursu:
I Cele konkursu:
1. Motywowanie młodych do prezentowania własnych umiejętności;
2. Doskonalenie umiejętności warsztatowych ;
3. Kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego;
4. Popularyzowanie twórczości Władysława Broniewskiego i poezji śpiewanej w środowisku młodzieży szkół gimnazjalnych Powiatu Świdnickiego.
5. Inspirowanie młodzieży do rozwijania swoich talentów .
6. Integracja środowisk szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Adresaci Konkursu:
Uczniowie szkół gimnazjalnych Powiatu Świdnickiego

Kategorie konkursu:
1.Konkurs na pracę o poezji Władysława Broniewskiego

Zasady uczestnictwa:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora pracy pisemnej w formie rozprawki lub eseju na temat: Popiół czy diament? Rozważania nad ponadczasowością poezji W. Broniewskiego.
 • Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem. Proszę też podać nazwę szkoły i nazwisko nauczyciela uczącego.
 • Kryteria oceniania:

 • twórczy charakter pracy
 • poprawność stylistyczna i językowa.
 • oryginalność ujęcia tematu
 • Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatorów konkursu.
  Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do publikacji fragmentów.
  Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów, a pozostali uczniowie dyplomy uczestnictwa. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas akademii 18 grudnia 2014 r.

  2.Konkurs recytatorski - 12 grudnia 2014 r.

  Zasady uczestnictwa:

  1.Uczestnik recytuje wybrany utwór W. Broniewskiego.
  2.Szkoła / zespół szkół może zgłosić maksymalnie trzech recytatorów.

  Kryteria oceniania:

  1.Dobór repertuaru
  2.Dostosowanie tekstu do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora.
  3.Interpretacja utworów.
  4.Kultura mowy.
  5.Ogólny wyraz artystyczny.

  3.Konkurs poezji śpiewanej. - 12 grudnia 2014 r.

  Zasady uczestnictwa:

  Uczestnicy kategorii "poezja śpiewana" za zadanie mają zaśpiewać jednego wiersza Władysława Broniewskiego.
  Dopuszczalne jest wykonanie utworu z towarzyszeniem podkładu z płyty CD (półplaybacku), preferowany jest jednak akompaniament na żywo wykonywany przez samego uczestnika bądź osoby towarzyszące - jedną lub więcej.
  Uczestnik może wykonać utwór z melodią już skomponowaną przez innego twórcę, jednak dodatkowo punktowane (i zdecydowanie preferowane) będzie wykonanie wiersza z wykorzystaniem autorskiej kompozycji muzycznej.

  Kryteria oceniania:

 • dobór repertuaru (dobór wierszy do możliwości wykonawczych i wieku uczestnika);
 • interpretacja utworów;
 • zgodność muzyki z charakterem wiersza (w wypadku własnej kompozycji);
 • muzykalność i warunki głosowe wykonawcy;
 • wartości artystyczne muzyki;
 • ogólny wyraz artystyczny.
 • Składanie prac i zgłoszeń - 8 grudnia 2014 r.

  Zgłoszenie uczestnika konkursu recytatorskiego i konkursu poezji śpiewanej odbywa się poprzez dostarczenie wypełnionej Karty Uczestnika w nieprzekraczalnym terminie do 8 grudnia 2014 do sekretariatu:
  I Liceum Ogólnokształcące w Świdniku, ul. Okulickiego 13, 21 – 040 Świdnik lub fax 81 751 57 13.
  Prace pisemne należy składać do 8grudnia 2014 r. w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku bądź przesłać pocztą na adres:
  I Liceum Ogólnokształcące , ul. L Okulickiego 13, 21-040 Świdnik z dopiskiem Konkurs na pracę o poezji Broniewskiego. Informacje będzie można uzyskać również na stronie internetowej szkoły – www.1lo.swidnik.pl