Święto Patrona Szkoły. Informacje o konkursach dla uczniów I LO.

Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły i o Szkole dla uczniów klas I
Regulamin
1.Klasy I wybierają czteroosobowe reprezentacje uczniów, którzy przygotowują się do testu.
2.Reprezentanci klas indywidualnie rozwiązują test wiedzy o Patronie Szkoły i o historii I LO.
3.Wynik klasy jest sumą punktów uzyskanych przez jej reprezentantów.
4.Konkurs odbędzie się 16 grudnia b.r.
5.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czasie akademii z okazji Święta Patrona Szkoły.

Konkurs na ilustrację do wiersza W. Broniewskiego
Regulamin
1.Uczeń wykonuje pracę plastyczną inspirowaną wierszem W. Broniewskiego.
2.Technika pracy jest dowolna.
3.Praca powinna mieć format A 3.
4.Do pracy plastycznej należy dołączyć tekst wiersza.
5.Podpisaną pracę wraz z tekstem należy dostarczyć do 10 grudnia 2013 do p. Z. Mazurek

Konkurs na prezentację multimedialną o Patronie Szkoły dla uczniów klas I
Regulamin
1.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku.
2.Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej patrona szkoły.
3.Sposób przeprowadzenia konkursu:
Prezentacja powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej w programie Power Point (rozszerzenie *.ppt) lub jako prezentacja (plik z rozszerz. *.pps). Jako nazwę pliku należy wpisać klasę. Np.: 1_B. Pracę należy oddać na płycie CD lub pamięci USB do 6 grudnia nauczycielowi poloniście. Praca powinna być podpisana przez autorów.
4.Zawartość prezentacji: zadaniem uczestników konkursu jest zobrazowanie życia i twórczości Władysława Broniewskiego oraz wszelkich kontekstów związanych z poetą ( np. kontekst muzyczny, malarski itp.) w formie prezentacji multimedialnej zawierającej maksymalnie 20 slajdów. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych.
5.Kryteria oceniania:

 • zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu;
 • poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji
 • przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji;
 • adekwatne zastosowanie narzędzi i efektów do przedstawianych treści;
 • innowacyjne i kreatywne podejście do tematu;
 • ogólne wrażenie estetyczne.
 • Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą zgodę na wykorzystywanie prac w celu promocji szkoły.
  Szczegółowych informacji o konkursach udzielają nauczyciele języka polskiego

  Bibliografia
  1.Lichodziejewska F., Władysław Broniewski. Warszawa 1966.
  2.Lichodziejewska F., O Władysławie Broniewskim 1897 - 1962. Warszawa, Biblioteka Narodowa 1964.
  3.Broniewski W., Poezje 1923- 1961. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy 1995.
  4.50 lat I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Świdniku.
  5.I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Świdniku. Historia szkoły 1952-2012
  6.„Ja jestem kamień” Wspomnienia o Władysławie Broniewskim. Zebrała i opracowała Mariola Pryzwan. Warszawa, Domena, 2002.
  (pozycje dostępne w bibliotece szkolnej)