Szlakiem lubelskiej sztuki

11 kwietnia humaniści z klas 1b i 2b wzięli udział w zajęciach na Zamku Lubelskim, zwiedzili także Bazylikę i klasztor dominikanów. Podczas warsztatów "Królowie polscy na Zamku Lubelskim" uczniowie weszli na basztę pochodzącą z XII w., a także zwiedzili kaplicę pw. Trójcy Świętej. Wysłuchali historii o początkach zamku i samego Lublina (w tym roku obchodzimy 700 rocznicę nadania praw miejskich Lublinowi), a także o władcach, którzy mieli związek z miastem i przyczynili się do jego rozwoju.

Początki zamku sięgają już XI w., lecz jego obecną formę zawdzięczamy w dużej mierze Kazimierzowi Wielkiemu, za którego panowania wzniesiono murowany zamek otoczony murem obronnym, wówczas powstał też gotycki kościół, który pełnił funkcję kaplicy królewskiej.
Okres świetności Lublina przypadał jednak na czas panowania dynastii Jagiellonów. Wtedy Lublin stał się bardzo ważnym ośrodkiem we wschodniej Polsce. Leżąc na królewskim szlaku z Krakowa do Wilna cieszył się zainteresowaniem i opieką Jagiellonów, sam władca był w mieście 35 razy, a możliwe, że nawet i więcej.
W XV i XVI w. nabierał coraz większego znaczenia. Zatrzymywali się tutaj królowie, dostojnicy, odbywały się zjazdy i sejmiki Korony i Litwy. Z fundacji W. Jagiełły wnętrze kaplicy pokryto malowidłami bizantyjsko - ruskimi.
W 1569 r. w murach zamku ( choć na podstawie źródeł nie da się jednoznacznie stwierdzić czy Unia Lubelska była podpisana na zamku czy w klasztorze dominikanów) obradował sejm , na którym podpisano akt unii polsko - litewskiej - Unię Lubelską.
Drugim punktem wycieczki było zwiedzanie Bazyliki i klasztoru dominikanów. Uczniowie usłyszeli bardzo ciekawą i zawiłą historię klasztoru, obejrzeli przechowywany w skarbcu zbiór przepięknych, haftowanych ornatów, monstrancji oraz ksiąg, w których zapisywano chorały gregoriańskie (jedną z nich pisano aż 90 lat), a także wirydarz, salę gotycką, która według dominikanów była miejscem podpisania Unii Lubelskiej oraz wnętrze Bazyliki ozdobione pięknymi freskami i rzeźbami. Opiekunkami uczniów były panie Elżbieta Derek i Katarzyna Kisiel.