Typy kontekstów i ich rola w analizie i interpretacji tekstu. Zajęcia w Instytucie Filologii Polskiej UMCS

Dsc 0618
 
 
13 marca uczniowie klasy 3b i ich nauczycielka p. D. Jaśkowska, na zaproszenie Instytutu Filologii Polskiej UMCS, wzięli udział w zajęciach w ramach Pogotowia maturalnego z języka polskiego - cyklu wykładów i warsztatów przygotowujących do pisemnej i ustnej matury z języka polskiego. Młodzież uczestniczyła w zajęciach zatytułowanych "Typy kontekstów i ich rola w analizie i interpretacji tekstu", prowadzonych przez dr Joannę Szadurę.

Przyszli maturzyści przypomnieli sobie, ale także poszerzyli wiedzę na temat typów kontekstów - zewnętrznych, wewnętrznych, założonych, rekonstruowanych, a także ustanowionych przez adresata tekstu kultury. Zapoznali się także ze sposobami analizy formalnej, immanentnej dzieła, poprzez analizę tekstu "Desideraty". W czasie ćwiczeń maturzyści przekonali się, że im więcej kontekstowych aspektów analizy bierze się pod uwagę przy pracy nad tekstem, tym łatwiejszy i bardziej efektywny jest sam proces.

Dsc 0619