VI Ogólnoszkolny Dzień Kultury i Mediów 2014

35
 
 
16 stycznia młodzież z koła dziennikarskiego przeprowadziła kolejną już imprezę z cyklu edukacyjno-dziennikarskich – VI Ogólnoszkolny Dzień Kultury i Mediów. Tym razem, wyjątkowo warsztaty medialne dla gimnazjalistów odbyły się nie w budynku naszej szkoły (z powodu zaawansowanych przygotowań studniówkowych), ale, dzięki uprzejmości pani dyr. Jadwigi Ciołek, w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej. Nasza inicjatywa cieszy się coraz większą popularnością – w tym roku odwiedziło nas prawie siedemdziesięciu gimnazjalistów z całego powiatu oraz gimnazjów miejscowych. Uzyskaliśmy patronat burmistrza – pana Waldemara Jaksona oraz starosty powiatu świdnickiego – pana Mirosława Króla.

Hasłem przewodnim tegorocznej imprezy były słowa Ryszarda Kapuścińskiego: „Odejście od prawdy nie jest fałszem wprost, jest przyjęciem fałszu za prawdę”.
Możemy pochwalić się znamienitymi gośćmi, którzy uświetnili naszą imprezę poprzez przygotowanie prelekcji, wykładów, warsztatów.
Szczególne podziękowania należą się panu Andrzejowi Krajewskiemu z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ekspertowi tejże instytucji do spraw wolności słowa, który przyjechał do nas z Warszawy, by zapoznać młodzież z aktualnym, bardzo trudnym tematem mowy nienawiści w mediach.
Ponadto na nasze zaproszenie odpowiedzieli pracownicy naukowi wydziałów dziennikarstwa lubelskich szkół wyższych – prof. Karol Klauza, który przeprowadził warsztaty z zakresu semiotyki dziennikarskiej oraz dr Kamil Mazurek z wydziału dziennikarstwa UMCS, który rozmawiał z młodzieżą o pozytywnych i negatywnych skutkach komunikowania w sieci.
Młodzież z koła dziennikarskiego przygotowała dla swoich młodszych kolegów dwa warsztaty wzbogacone prezentacjami multimedialnymi, filmikami - z manipulacji w reklamie oraz z języka nienawiści w mediach.
W prace każdej z sześciu grup, na które podzieliliśmy młodzież gimnazjalną bardzo aktywnie włączył się Pan Andrzej Krajewski, który nie tylko pomagał, naprowadzał, ale wprowadził także w czasie prezentacji wyników pracy grup elementy autoprezentacji i kreowania wizerunku.
Nasza idea dnia edukacyjno-medialnego uzyskała także aprobatę i zainteresowanie mediów lokalnych. Odwiedzili nas dziennikarze z Nowego Tygodnia, Głodu Świdnika oraz Telewizji Kablowej Świdnik.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w prace nad przygotowaniem imprezy, bądź przyczynili się do jej sukcesu:
Pani Jadwidze Ciołek oraz wszystkim pracownikom Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Świdniku, którzy nie tylko użyczyli nam miejsce, ale także pomagali przy organizacji, czuwali nad jej przebiegiem oraz zaprojektowali i wydrukowali plakaty informacyjne.
Dziękujemy władzom miasta i powiatu za patronaty oraz dostarczenie nam dużej ilości gadżetów, którymi mogliśmy naszych gimnazjalistów obdarować.
Dziękujemy gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością - panu Andrzejowi Krajewskiemu, panu prof. Karolowi Klauzie, panu doktorowi Kamilowi Mazurkowi.
Dziękujemy Piekarni z Mełgwi, która po raz kolejny wsparła nas słodkim poczęstunkiem.
Dziękujemy dyrekcji szkoły za przychylność dla naszej inicjatywy.
Na koniec, jako opiekun koła dziennikarskiego, chciałabym złożyć osobiste podziękowania młodzieży z mojego kola, która zaangażowała się bardzo intensywnie, nie tylko w przygotowanie warsztatów, ale w organizację całej imprezy, biorąc na siebie obowiązki gospodarzy.
Po raz kolejny udowodniliście, że koło dziennikarskie jest tak prężne i aktywne dzięki wam.
Gratuluję Wam serdecznie i ogromnie cieszę się z sukcesu, na który pracowaliśmy bardzo ciężko.
/D.J./

1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
 
 
18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
 
 
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
29
 
 
30
 
 
31
 
 
32
 
 
33
 
 
34
 
 
36
 
 
Pl