Fotografujemy zjawiska fizyczne

Konkurs „Fotografujemy zjawiska fizyczne” skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół średnich powiatu świdnickiego. Uczestnicy konkursu wykonują fotografie (jedną lub kilka) zjawisk fizycznych zaobserwowanych lub doświadczenia zaprojektowanego i wykonanego samodzielnie.
Celem konkursu jest popularyzacja fizyki oraz umiejętność dostrzegania jej praw w zjawiskach zachodzących w środowisku człowieka.

Organizatorką konkursu jest nauczyciel fizyki pani Gabriela Kowalczyk. Pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 2002/2003 i dotychczas zrealizowano 8 edycji konkursu.

II Powiatowy Konkurs: "Fotografujemy Zjawiska Fizyczne"

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Świdniku ogłasza II Powiatowy Konkurs: "Fotografujemy Zjawiska Fizyczne".