Wielka wygrana w konkursie EUROSCOLA! W nagrodę wyjazd do Strasburga.

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku wygrali kolejną, już III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej EUROSCOLA, w którym główną nagrodą jest udział w symulacji sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w roku szkolnym 2013/2014.
Licealiści do Strasburga pojadą w grudniu br.
Zwycięska drużyna to:
Wojciech Stachyra
Paulina Adamczuk
Kinga Wronowska
Dawid Stefaniszyn
Wiktor Hunek
Marek Wawrzyszko

Opiekunem uczniów jest Elżbieta Derek – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Nagrodą jest wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Quiz internetowy Euroscola to Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej, organizowany przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce i przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (16-20 lat). Nagrodą w konkursie jest wizyta w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie odbędzie się spotkanie zwycięzców konkursu Euroscola z całej UE. W sumie ponad 500 młodych Europejczyków. Obrady Euroscoli odbywają się w języku angielskim, francuskim oraz niemieckim, dlatego uczniowie powinni mówić jednym z tych języków. Jesteśmy jedyną szkołą z Lubelszczyzny, która wygrała III edycję konkursu. W tym roku w Euroscoli brało udział ponad 300 szkół z całej Polski. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 300 w czasie sumarycznym 900 sekund (15 minut). Uczestnicy musieli odpowiedzieć na każde pytanie. Nie był możliwy ani powrót do wcześniejszych pytań w celu zmiany odpowiedzi, ani przejrzenie wszystkich odpowiedzi na koniec konkursu. Nie była możliwa ponowna odpowiedź na pytanie, na które nie udzielono odpowiedzi. Dodatkowym kryterium, za które uzyskuje się punkty jest czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na poszczególne pytania. Im szybciej były udzielane odpowiedzi na dane pytania tym więcej można było zdobyć punktów. Uczniowie ze Szkolnego Klubu Europejskiego z I Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku uzyskali maksymalną ilość czyli 300 punktów.