Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS objął patronat nad I Liceum.

2
 
 
2 kwietnia geografowie z Bronka uczestniczyli w bardzo ważnym dla liceum wydarzeniu. I Liceum i Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS na mocy umowy patronackiej zostali partnerami naukowymi. Profesor Paweł Wojtanowicz wygłosił wykład inaugurujący współpracę „Uchem po mapie”. Wykładowca udowodnił , że istnieje zależność pomiędzy muzyką danego regionu a środowiskiem przyrodniczym.

Uczniowie mieli okazję usłyszeć tradycyjną muzykę grecką, arabską, hiszpańską, andyjską, jamajską, brazylijską, hawajską i australijską.

1
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9