Wznawiamy akcję Góra grosza

Jeden Grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie… Towarzystwo „Nasz dom” poinformowało oficjalnie na swojej stronie, że stan konta na dzień 1 czerwca w wyniku zbiórki pieniędzy wyniósł 2 mln 400 tysięcy –z pieniędzy tych udało się stworzyć 11 200 paczek dla Rodzinnych Domów Dziecka.

Do sukcesu tego przyczyniła się także nasza szkoła.
W tym roku szkolnym kontynuujemy akcję.
Pojemnik, do którego można wrzucać grosiki znajduje się na parterze szkoły.
SU