Zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia. Zajęcia na Uniwersytecie Medycznym

19
 
 
12 czerwca grupa uczennic klas drugich, realizujących biologię w zakresie rozszerzonym, uczestniczyła w zajęciach na Uniwersytecie Medycznym. Spotkanie odbyło się w Collegium Medicum w Lublinie. Opiekunem uczniów była p. Agnieszka Dudek. Młodzież wzięła udział w pokazach z pierwszej pomocy. Zajęcia prowadziła pani Iwona Bronisz z międzyuczelnianego koła studentów.

Wspomagała ją pani Sylwia Englert , studentka UM. Nad całością czuwał pan Szymon Zmorzyński – z Zakładu Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną.
Uczennice zapoznały się z zasadami udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia - wspomaganie pracy układu oddechowo-krążeniowego, poznały tajniki pomocy osobom, które uległy zachłyśnięciu, uczyły się niełatwej sztuki bandażowania.
Serdecznie dziękujemy Panu Szymonowi Zmorzyńskiemu, oraz studentkom za przeprowadzenie w ciągu ostatniego roku cyklu zajęć dla uczniów naszej szkoły. Zajęcia te znacznie wzbogaciły naszą wiedzę i uzupełniły ją o umiejętności praktyczne.
/AD/

1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
 
 
18