Zbiórka książek dla Polaków w Rumunii zakończona

Od października w bibliotece szkolnej trwała zbiórka książek dla Polaków mieszkających w Rumunii. W piątek (9 grudnia) p. Anna Adamczyk przekazała 40 wol. P. Arturowi Polańskiemu ze Stowarzyszenia KoLiber w Lublinie – organizatora akcji. Celem akcji jest zaopatrzenie Związku Polaków w Rumunii w literaturę współczesną wydaną po 1989 roku.

Na Bukowinie (Rumunia) Związek Polaków w Rumunii wraz z władzami oświatowymi realizują wspólnie program nauczania języka polskiego jako ojczystego na poziomie przedszkolnym oraz szkolnym (szkolnictwo podstawowe i średnie, w tym jedna dwujęzyczna klasa licealna - z częściowo polskim językiem wykładowym).
Dziękujemy wszystkim, którzy przynieśli książki do biblioteki szkolnej.