Zmiany w egzaminie maturalnym z matematyki 2015

Zapraszamy do zapoznania się z filmami na stronie OKE Kraków, dotyczącymi tegorocznej matury oraz matury 2014.

FILMY