Zostaliśmy objęci patronatem naukowym Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL!

22 września Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL oraz I Liceum podpisali umowę patronacką. Uniwersytet zobowiązał się do objęcia uczniów naszej szkoły systemem konsultacji i zajęć dydaktycznych przygotowujących do konkursów i olimpiad.

Młodzież będzie także mogła korzystać z zasobów dydaktycznych patronackiego Wydziału. To dziewiąta umowa o współpracy naukowej I Liceum z instytucją uniwersytecką.