IV konkurs z fizyki "Fotografujemy Zjawiska Fizyczne"

I miejsce w kategorii gimnazjalnej - Magdalena Michalska z Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Świdniku
 
 
W konkursie organizowanym w roku szkolnym 2005/2006 wzięło udział 97 uczniów gimnazjów i szkół średnich powiatu świdnickiego (68 prac konkursowych).

Organizatorem konkursu są: I Liceum im. W. Broniewskiego, Starosta Powiatu Świdnickiego oraz Burmistrz miasta Świdnika.
Opiekunem konkursu jest nauczycielka fizyki w I LO - Gabriela Kowalczyk.

Prace były oceniane zgodnie z regulaminem konkursu w dwóch kategoriach:

 • kat. A prace uczniów gimnazjów,
 • B/ prace uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Punktacja przyznana przez oceniających dotyczyła trzech kategorii:

 • oryginalność pomysłu zdjęcia - do 20 pkt.
 • opis zjawiska fizycznego - do 30 pkt.
 • strona artystyczna fotografii - do 10 pkt.

Maksymalna ocena za pracę - 60 punktów.

Komisja konkursowa wybrała najlepsze prace:

I. Wśród uczniów gimnazjów:

 • 1 miejsce - Magdalena Michalska z Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Świdniku,
 • 2 miejsce - Joanna Galant z Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Mełgwi,
 • 3 miejsce - Agnieszka Bróz z Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Mełgwi.

II. Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

 • 1 miejsce - Dorota Saczko z Zespołu Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku,
 • 2 miejsce - Magdalena Trześniewska z II Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Świdniku,
 • 3 miejsce - Paweł Bogacz i Grzegorz Kolbuszewski z I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Swidniku.

Prezentujemy zdjęcia z nagrodzonych prac.

III miejsce w kategorii gimnazjalnej - Agnieszka Bróz z Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Mełgwi.
 
 
II miejsce w kategorii gimnazjalnej - Joanna Galant z Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Mełgwi
 
 
I miejsce w kategorii gimnazjalnej - Magdalena Michalska z Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Świdniku
 
 
I miejsce w kategorii gimnazjalnej - Magdalena Michalska z Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Świdniku
 
 
Sa1d
 
 
I miejsce w kategorii ponadgimnazjalnej - Dorota Saczko z Zespołu Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku
 
 
I miejsce w kategorii ponadgimnazjalnej - Dorota Saczko z Zespołu Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku
 
 
I miejsce w kategorii ponadgimnazjalnej - Dorota Saczko z Zespołu Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku
 
 
II miejsce w kategorii ponadgimnazjalnej - Magdalena Trześniewska z II LO im. K.K. Baczyńskiego w Świdniku,
 
 
II miejsce w kategorii gimnazjalnej - Joanna Galant z Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Mełgwi
 
 
I miejsce w kategorii gimnazjalnej - Magdalena Michalska z Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Świdniku
 
 
III miejsce w kategorii ponadgimnazjalnej - Paweł Bogacz i Grzegorz Kolbuszewski z I LO im. W. Broniewskiego w Swidniku
 
 
III miejsce w kategorii ponadgimnazjalnej - Paweł Bogacz i Grzegorz Kolbuszewski z I LO im. W. Broniewskiego w Swidniku