2005-2006

Zasady rekrutacji 2006/2007

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma zgromadzonych punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech wybranych przedmiotów, według wzoru:

Ocena 6 5 4 3 2
Punkty 20 15 10 5 2


Punkty te dotyczą następujących przedmiotów:

  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • języka obcego
  • oraz czwartego przedmiotu – w zależności od rozszerzenia w danej klasie, do której się wybierasz:
    • humanistyczno–artystyczna – historia

Rok szkolny dobiegł końca!

1
 
 
W uroczystym zakończeniu uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu, dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice.
Nagrodzono bardzo dobrych uczniów, najlepszych sportowców, uczniów zaangażowanych w życie społeczne szkoły a także tych, którzy z powodzeniem reprezentowali szkołę na olimpiadach, konkursach, mistrzostwach, czy imprezach kulturalnych.
Dyrektor złożył gratulacje nie tylko wybitnym uczniom, ale także ich rodzicom. Wręczył im listy gratulacyjne, zrobiono też pamiątkowe zdjęcie.


V Ranking Kuriera Lubelskiego o "Złotą Tarczę"

W kolejnej odsłonie rankingu Kuriera Lubelskiego o "Złotą Tarczę" na najlepsze liceum na Lubelszczyźnie w roku szkolnym 2004/2005 nasze Liceum zajęło 16 miejsce wśród 173 liceów województwa lubelskiego.

Konkurs wiedzy na temat życia i twórczości Jana Kochanowskiego

  

IV konkurs z fizyki "Fotografujemy Zjawiska Fizyczne"

I miejsce w kategorii gimnazjalnej - Magdalena Michalska z Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Świdniku
 
 
W konkursie organizowanym w roku szkolnym 2005/2006 wzięło udział 97 uczniów gimnazjów i szkół średnich powiatu świdnickiego (68 prac konkursowych).

Organizatorem konkursu są: I Liceum im. W. Broniewskiego, Starosta Powiatu Świdnickiego oraz Burmistrz miasta Świdnika.
Opiekunem konkursu jest nauczycielka fizyki w I LO - Gabriela Kowalczyk.


Zasłużony dla I Liceum

28 kwietnia o godzinie 17.00 odbyła się uroczystość odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego klas trzecich. Bardzo ważnym elementem uroczystości było przyznanie, po raz pierwszy w historii I Liceum tytułu "ZASŁUŻONY DLA I LICEUM".

Zakończenia roku szkolnego klas trzecich

Ak4
 
 

28 kwietnia o godzinie 17.00 odbyła się uroczystość odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego klas trzecich.


Dzień języków obcych 2006

Obraz 099
 
 
6 kwietnia obejrzeliśmy trzy bajki przygotowane przez uczniów pod opieką nauczycieli języków obcych w ramach obchodów "Dnia języków obcych" "Rzepkę" w języku rosyjskim, "Czerwonego kapturka" w języku niemieckim i "Śnieżkę" w języku angielskim. Bajki były pokazane przez TKŚ we wtorek 18 kwietnia wieczorem.


Studniówka 2006

Po wielu tygodniach przygotowań, 14 stycznia 2006 odbył się, zgodnie z tradycją, Bal Studniówkowy.

Zdjęcia z wystawy po konkursie fotograficznym

Zdjęcia z wystawy po konkursie fotograficznym "Co SOKÓŁ wypatrzył? Fotografujemy znane i mniej znane skarby powiatu świdnickiego.

Img 0099
 
 


Subskrybuj zawartość