Kluby i koła

Uczniowie Bronka wygrali wyjazd do Brukseli

3
 
 

Uczniowie I Liceum wygrali konkurs pod nazwą „Klubie-wykaż się!” organizowany przez prof. Lenę Kolarską-Bobińską, posłankę do Parlamentu Europejskiego. W konkursie oceniano działalność Szkolnych Klubów Europejskich regionu lubelskiego, ich działań w środowisku lokalnym, współpracę z instytucjami rządowymi i samorządowymi, inicjatywy, udział w akcjach promujących UE, a przede wszystkim uczestnictwo w olimpiadach i konkursach wiedzy o UE. Nasz eurozespół zajął I miejsce!


Koło dziennikarskie

Koło dziennikarskie działa w naszym liceum od 2007 roku. Głównym celem zajęć jest pogłębianie wiedzy dziennikarskiej jego członków oraz przygotowanie ich do pracy w zawodzie dziennikarza.
Odbywa się to w dwojaki sposób – raz w tygodniu spotykamy się na zajęciach teoretycznych, których tematyka zależy od poziomu zaawansowania grupy oraz bierzemy udział w warsztatach praktycznych, organizowanych przez instytucje związane z mediami, rozgłośnie telewizyjne, radiowe, a także pracowników naukowych Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UMCS, WSPA.
Na zajęciach tych uczniowie zapoznają się z istotnymi problemami etyki dziennikarskiej, z rolą mediów i ich wpływem na rzeczywistość.

Szkolny Klub Europejski

Szkolny Klub Europejski powstał w naszym liceum w listopadzie 2001 r., z inicjatywy młodzieży. Celem naszych spotkań jest poszukiwanie, zbieranie i pogłębianie wiadomości o tradycjach zjednoczenia Europy, informowanie o procesach integracyjnych, wskazanie na miejsce i zadania Polski i Polaków w Europie przyszłości i obecnej.

Szkolne Koło Psychologiczne

Koło Psychologiczne początkami swymi sięga do roku szkolnego 2003/2004 kiedy w związku z przygotowaniami do Targów Edukacyjnych odbywających się w PCEZ w Świdniku zostałam poproszona o przygotowanie zajęć psychologicznych dla uczniów gimnazjum.

Rozpoczęłam poszukiwania uczniów chętnych do pomocy i to właśnie ci uczniowie wpadli na pomysł utworzenia koła psychologicznego, by móc nadal się spotykać.

Wymyślili logo przedstawiające koło ratunkowe z ludźmi stojącymi w kręgu i trzymającymi się za ręce. Tematyka zajęć koła uzależniona jest od potrzeb i oczekiwań uczestników. W związku z tym praca w kole przyjmuje różne formy: spotkania dyskusyjne, wykładowe, warsztatowe, wyjścia do placówek zatrudniających psychologów (np. do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), wyjazdy (np. na KUL na spotkanie ze studentami psychologii), uczestnictwo w konferencjach, warsztatach psychologicznych, a w ostatnim roku współpraca z seniorami naszego miasta (nawiązywanie przyjaźni między pokoleniami, ćwiczenie umiejętności interpersonalnych w praktyce).

Podczas cotygodniowych spotkań uczniowie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat samego siebie oraz relacji z innymi. Mogą przyjrzeć się swoim uczuciom i emocjom, rozpoznają także swoje predyspozycje zawodowe by w przyszłości podjąć właściwe decyzje odnośnie wyboru dalszej drogi kształcenia.

Szkolny Teatr Eksperymentalny

Teatr Eksperymentalny przy ILO w Świdniku powstał w 1999 r. Jego twórcą, opiekunem i reżyserem jest Janusz Adamczyk. Dotychczas wystawiono dwie własne sztuki współczesne - "Pół na pół" oraz "Wczoraj, dziś, jutro i odwrotnie"; przygotowano również dwa spektakle dla Telewizji Kablowej w Świdniku - "Podajmy sobie ręce" /program na Boże Narodzenie/ oraz "W poszukiwaniu nadziei" /program na Wielkanoc/.

Koło filozoficzne

Koło filozoficzne działa od 1997 roku i skupia uczniów biorących udział w Olimpiadzie Filozoficznej. Prowadzi je Pani Aneta Jagieła, polonistka, dyrektor I LO.

Subskrybuj zawartość