2010-2011

Odeszła nasza koleżanka Irena Gruszkowska

 

10 lipca po długiej chorobie,
zmarła Irena Gruszkowska, nasza droga koleżanka, nauczycielka języka rosyjskiego, wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2010/2011

19
 
 

22 czerwca uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego na dwa miesiące pożegnali mury szkoły. Atmosfera uroczystości była niezwykle radosna, bo było co podsumowywać. Uczniom i pedagogom towarzyszyli rodzice i Starosta Powiatu Świdnickiego, pan Zbigniew Twaróg. Dyrektor I Liceum, pan Stanisław Stefańczyk rozpoczął uroczystość od poinformowania o sukcesie szkoły. Bronek po raz kolejny znalazł się w ścisłej czołówce najlepszych liceów województwa lubelskiego w rankingu Kuriera Lubelskiego „Złota tarcza”.


Nasze liceum utrzymuje się w złotej dziesiątce! X Ranking Kuriera Lubelskiego

5
 
 

X Ranking Kuriera Lubelskiego na najlepsze liceum na Lubelszczyźnie 2011 rozstrzygnięty. Ranking powstaje na podstawie wyników matur, liczby laureatów i finalistów olimpiad, liczby uczniów, którzy odnosili sukcesy w ogólnopolskich konkursach. To jednak nie wszystko. Szkoły, które zwyciężają w rankingu, odnoszą sukcesy w konkursach artystycznych, ich uczniowie tryumfują na zawodach sportowych. Brane jest również pod uwagę zaangażowanie w działalność na rzecz instytucji charytatywnych i lokalnych społeczności, a także współpraca z uczelniami wyższymi i zagranicą i wysokie kompetencje pedagogów.


Ekologiczna akcja streetartowa. Ostatnie działania w ramach WFOŚiGW

Logolub
 
 
17 czerwca uczniowie 1d i 2a wzięli udział w ostatnich dwóch działaniach edukacyjnych w ramach projektu „BLIŻEJ ŚRODOWISKA. BLIŻEJ CZŁOWIEKA”.”. Projekt był finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Świdniku.


Rajd rowerowy do Wierzchowisk

5
 
 

Przedsmak wakacji można było poczuć podczas wyprawy do Wierzchowisk. 16 czerwca grupa uczniów z klasy Ia, Id i IIa wybrała się pod opieką B. Stypińskiej na rajd rowerowy.


Dziękujemy za współpracę… czyli podsumowanie pracy samorządów uczniowskich I Liceum i świdnickich gimnazjów.

15 czerwca w I Liceum odbyło się ostatnie spotkanie współpracujących samorządów uczniowskich liceum i świdnickich gimnazjów. Na spotkaniu była obecna opiekunka licealnego samorządy pani Lidia Grobel, uczennice Patrycja Syta oraz Kinga Rozwód. Po przywitaniu gości, dyrektor szkoły wręczył podziękowania opiekunce samorządu Gimnazjum nr 3, pani Agnieszce Rakuzy-Wójcik i pani Agnieszce Ciesielskiej, która towarzyszyła nam w mikołajkowej akcji na terenie Świdnickiego Szpitala Dziecięcego.

Warsztaty „Młodzi w działaniu”. Nasutów

W dniach 7-8 czerwca w Nasutowie odbyły się warsztaty „Młodzi w działaniu”. Grupa uczestników warsztatów była bardzo zróżnicowana wiekowo od młodzieży gimnazjalnej, przez studentów, aż do starszych doświadczonych osób. I Liceum reprezentowały dwie uczennice, Kinga Rozwód i Ewa Jaszczak. Szkolenie dotyczyło idei, priorytetów i struktury programu „Młodzież w działaniu” oraz pracy z wnioskiem aplikacyjnym.

Uniwersytecka lekcja historii w I Liceum

2
 
 

10 czerwca 2011 r. w naszej szkole odbyła się „uniwersytecka” lekcja historii w klasie 2B. Gościem w szkole był pan dr Andrzej Przegaliński, pracownik naukowy UMCS, adiunkt w Zakładzie Historii Polski XIX wieku. Lekcja odbyła się w ramach współpracy i umowy patronackiej między Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej oraz I Liceum Ogólnokształcącym w Świdniku.


„Spotkania z przyrodą. Ogród botaniczny” Kolejne zadanie z projektu dofinansowanego przez WFOŚiGW w Lublinie.

Logolub
 
 
31 maja uczniowie 1D. mieli lekcję biologii w ogrodzie botanicznym w Lublinie. Pod opieką nauczyciela, p. A. Dudek poznawali florę ogrodu. Ta wycieczka edukacyjna jest częścią projektu zajęć z zakresu edukacji ekologicznej „BLIŻEJ ŚRODOWISKA. BLIŻEJ CZŁOWIEKA”.

Kolejnym punktem wycieczki było Muzeum Martyrologii na Majdanku. Niektórzy uczniowie byli tam po raz pierwszy. Najpierw obejrzeli film dotyczący historii obozu. Później pod opieką przewodnika zwiedzili teren byłego, hitlerowskiego obozu zagłady.


X Rajd Pieszy Młodzieży Ponadgimnazjalnej. Piaski - Wygnanowice.

21
 
 

W dniu 3 czerwca grupa uczniów naszej szkoły pod opieką  p. L. Grobel i p. B. Stypińskiej wzięła udział w X Rajdzie Pieszym Młodzieży Ponadgimnazjalnej Powiatu Świdnickiego. Trasa rajdu wiodła malowniczą doliną rzeki Giełczew z Piask do Wygnanowic. Piesza wędrówka rozpoczęła się na Wzgórzu Kościelec w Piaskach, na którym znajdują się ruiny zboru ariańskiego.


Subskrybuj zawartość