Konkurs wiedzy na temat życia i twórczości Jana Kochanowskiego

  
Aby doskonalić uczniowskie umiejętności w zakresie analizy i interpretacji tekstu literackiego, recytacji, pracy w zespole a także wzmocnić motywację uczenia się 31 czerwca nauczyciele języka polskiego zorganizowali szkolny Konkurs wiedzy na temat życia i twórczości Jana Kochanowskiego. Etap I – klasowy polegał na rozwiązaniu testu wyboru na temat życia i twórczości poety oraz epoki renesansu.13 czerwca odbył się II etap.
Jego uczestnicy popisywali się swoją wiedzą i umiejętnościami recytatorskimi przed widownią składającą się z uczniów klas pierwszych. Do etapu tego zakwalifikowali się najlepsi.Z 1A – Joasia Jakimiuk, Krzysztof Dawidowicz, Tomek Agnieszczak i Daniel NowosadZ 1B – siostry Ania i Ewelina Galant, Paulina Kluga, Monika Sysa i Agnieszka SzymuśZ 1C – Adrian Skoczylas i Iwona SuszekZ 1D – Piotr Pełka i Paulina ZielińskaUczniowie musieli przedstawić przygotowany wcześniej projekt wycieczki „Śladami życia i twórczości Jana Kochanowskiego”. Potem odpowiadali na wylosowane pytania i recytowali wybrany tekst Jana Kochanowskiego.

Lista laureatów
1 miejsce  - nie przyznano14 pkt. i 2 miejsce
ex aequo JOANNA JAKIMIUK(1A) i ANNA
GALANT(1B)13 pkt. i 3 miejsce - KRZYSZTOF DAWIDOWICZ(1A)
11 pkt. i 4 miejsce - EWELINA GALANT(1B)10 pkt. i 5 miejsce - PAULINA ZIELIŃSKA(1D)
8 pkt. i 6 miejsce -TOMASZ AGNIESZCZAK(1A), DANIEL
NOWOSAD(1A), MONIKA SYSA(1B), ADRIAN SKOCZYLAS(1C), IWONA SUSZEK(1C), PIOTR
PEŁKA(1D)7 pkt i 7 miejsce - PAULINA KLUGA(1B), AGNIESZKA SZYMUŚ
(1B)

Jury
 
 

Jury w składzie: Barbara Gajewska, Gabriela Kowalczyk oraz Aneta Jagieła uznało, że wszystkie zespoły zasługują na wyróżnienie, 1A za dyscyplinę myślenia, 1B za pomysłowość i oprawę estetyczną, 1C za umiar i harmonię, zaś 1D za rzetelność i pracowitość. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Koch1
 
 
Koch10
 
 
Koch11
 
 
Koch12
 
 
Koch13
 
 
Koch14
 
 
Koch15
 
 
Koch16
 
 
Koch18
 
 
Koch19
 
 
Koch2
 
 
Koch3
 
 
Koch4
 
 
Koch6
 
 
Koch7
 
 
Koch8
 
 

Koch17
 
 
Koch5
 
 
Koch9