Otwarte zasoby edukacyjne. Nowoczesne źródło informacji dla nauczycieli i uczniów.

Biblioteka szkolna przygotowała wykaz źródeł, przykładów otwartych zasobów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli, które umożliwiają szybkie dotarcie do tekstów źródłowych potrzebnych na lekcję lub wyszukanie innych materiałów wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne. Zapraszam - link do podstrony
/A.A./