Świdnik na kartach historii

"Świdnik na kartach historii" to projekt realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Forum Świdnika, Urząd Miasta Świdnik oraz Starostwo Powiatowe w Świdniku we współpracy ze świdnickimi placówkami edukacyjnymi. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości historycznej wśród mieszkańców Świdnika oraz regionu o ich lokalnym otoczeniu. 21 października w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się szkolenie prowadzone
przez przedstawicieli Ośrodka Brama Grodzka-Teatr NN

.

Szkolenie miało na celu zaznajomienie słuchaczy z:

  • opracowaniem relacji (pisemnych, audio, video) świadków historii miasta,
  • sposobami prowadzenia wywiadów,
  • metodami opisu fotografii,
  • sposobem wprowadzania materiałów na stronę portalu.

Na spotkaniu byli obecni uczniowie naszej szkoły - wybrane osoby z klas 1b, 2b, 2c oraz 2e. Będą one uczestniczyły na zasadach wolontariatu w całym projekcie. Dzięki uczestnictwu zdobędą, oprócz specjalnego wyróżnienia, doświadczenie redaktorsko-dziennikarskie. W spotkaniu uczestniczyli również burmistrz Waldemar Jakson oraz przedstawiciele Urzędu Miasta, Starostwa oraz Stowarzyszenia Forum Świdnika.

Wszystkich uczniów naszej szkoły zainteresowanych uczestnictwem w projekcie serdecznie zapraszamy!

Strona projektu znajduje się Tutaj