Wyniki konkursu na recenzję książki

Konkurs na recenzję - "JAK ZACHĘCIŁBYŚ DO PRZECZYTANIA SWOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI"

Protokół z posiedzenia komisji oceniającej prace uczestników konkursu na recenzję ulubionej książki w składzie:

Zofia Mazurek
Anna Adamczyk
Tomasz Chmielik

Komisja po zapoznaniu się z przedstawionymi pracami i po ich analizie treściowej oraz sprawdzeniu zgodności z regulaminem, postanowiła przyznać trzy nagrody.

Pierwszą nagrodę otrzymuje Magdalena Gładysz za recenzję powieści Doroty Terakowskiej Poczwarka.

Drugą nagrodę otrzymuje Anna Morawska za recenzję powieści Patricka Süskinda Pachnidło.

Trzecią nagrodę otrzymuje Kamila Boroń za recenzję powieści Erica - Emmanuela Schmitta Oskar i pani Róża.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Nagrody książkowe i dyplomy zostaną wręczone na uroczystym ogłoszeniu wyników, które odbędzie się podczas ogólnoszkolnego Opłatka.

Ogłaszamy również, że dzięki uczestnikom tego konkursu, biblioteka szkolna I Liceum otrzymała fundusze na zakup 110 egzemplarzy książek z literatury pięknej, które zostaną włączone do księgozbioru. Lista zakupionych książek zostanie umieszczona na stronie szkolnej.