Zasłużony dla I Liceum

28 kwietnia o godzinie 17.00 odbyła się uroczystość odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego klas trzecich. Bardzo ważnym elementem uroczystości było przyznanie, po raz pierwszy w historii I Liceum tytułu "ZASŁUŻONY DLA I LICEUM".

Pan Dyrektor przekazał na ręce Pana Kazimierza Szczygła pamiątkową statuetkę.
Fragment uzasadnienia:
"Szanowni goście, mili państwo, nasza szkoła może poszczycić się - co zawsze z dumą podkreślamy- ponad 50letnią tradycją.

Naszą misją jest nie tylko jej pielęgnowanie, chcemy także być otwarci na to co nowe. Jesteśmy wdzięczni tym wszystkim,

którzy wspierają nasze działania. Na dzisiejszą uroczystość przybyli uczniowie, rodzice, nauczyciele, wychowawcy,

przedstawiciele władz, przedstawiciele różnych pokoleń. Dlatego szanowni Państwo postanowiliśmy po raz pierwszy w historii

naszej szkoły przyznać tytuł "ZASŁUŻONY DLA I LICEUM" i wręczyć go właśnie dzisiaj, gdy opuszczają nas młodzi,

wkraczający w dorosłe samodzielne życie ludzie. Osoby otrzymujące ten tytuł niech będą dla nich wzorami do naśladowania.

Mam zaszczyt ogłosić, że w roku szkolnym 2005-2006 tytuł "ZASŁUŻONY DLA I LICEUM" otrzymuje pan starosta Mirosław Król".

Zasl
 
 

Ak11
 
 
Ak16