Żegnamy profesora Feliksa Pawlica

18 października 2016 r. zmarł pan Feliks Pawlic, nauczyciel historii, wychowawca i przyjaciel młodzieży. W naszej szkole pracował w latach 1973 - 1991. Wspominany zawsze ciepło i z uśmiechem przez swoich uczniów zawsze pamiętał, pytał o nich i interesował się ich życiem długo po ukończeniu przez nich szkoły. Żegnaj Panie Profesorze. Pozostaniesz w naszej pamięci.

"Znają Go z pewnością wszyscy absolwenci szkoły. Jeżeli nie osobiście, to z opowiadań, anegdot, wspomnień uczniów i nauczycieli. Nauczyciel historii, organizator OHP, wychowawca kilku pokoleń licealistów. Człowiek o niezwykłym poczuciu humoru, niekonwencjonalnych sposobach nauczania, przyjaciel młodzieży w prawdziwym słowa tego tego znaczeniu. W starych zeszytach jego uczniów pozostały pozapisywane na marginesach słynne powiedzonka i cytaty pana profesora, które od lat bawią i wzruszają" /Monografia I LO wydana na 50 lecie szkoły/ Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21 października o godz. 13:00 w Kościele P.W. Najświętszej Marii Panny w Świdniku a potem na cmentarzu na Majdanku.