Wspomnienia o szkole. Zbieramy materiały do monografii.

W związku ze zbliżającą się 60 rocznicą I Liceum, planujemy wydanie pamiątkowej monografii Szkoły.
Wszystkich nauczycieli, pracowników, absolwentów zapraszamy do współpracy.
Zbieramy eseje poświęcone historii szkoły, wspomnienia, kartki z pamiętników, anegdoty, opisy klas, zdjęcia.
Dokumenty można dostarczać osobiście ( Anna Adamczyk, biblioteka szkolna) lub pocztą, przez siec internetową. (anjaadamczyk@gmail.com)